Nowe taryfy celne mają zostać wprowadzone w celu ochrony krajowych producentów masła i sera. Najbardziej znaczący wzrost opłaty celnej oczekiwany jest na mleku (z 25 do 40 proc.), maśle ( z 15 do 20 proc.) oraz serach i twarogach (z 15 do 25 proc., nie mniej niż 1 EUR/kg) – informuje FAMMU/FAPA.

O zwiększenie ceł importowych na produkty mleczne do rosyjskiego Ministerstwa Rolnictwa prośbę skierowała Narodowa Federacja Producentów Mleka. Według Stowarzyszenia rosnący import z krajów członkowskich Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP), a także z krajów UE utrudnia zbyt krajowych produktów.

Oprócz wyższych barier importowych rosyjscy producenci domagają się także bardziej rygorystycznych kontroli jakości (głównie ze względu na wątpliwości co do jakości sprowadzanych ukraińskich wyrobów mleczarskich).