Sfałszowane produkty stanowiły 21,9 proc. badanego mięsa i produktów mięsnych objętych kontrolą w handlu oraz 19,4 proc. badanego mleka i przetworów mlecznych.

Badaniom poddano 2700 próbek produktów mięsnych i 12 880 mlecznych.

Najczęstszą przyczyną fałszerstw były niewłaściwe surowce użyte do produkcji wyrobów mięsnych, a w przypadku mleka i przetworów mlecznych były to nieprawdziwe informacje dotyczące konserwantów i tłuszczu oraz zawartość białka lub też zawartość składników pochodzenia roślinnego.