W tym czasie zebrano 99,6 mln ton zboża i bobowatych, ze średnią wydajnością 2,79 t/ha (w 2018 r. – 2,73 t/ha).

Spośród zbóż pszenicę zebrano z powierzchni 22,5 mln ha, w ilości 68,6 mln ton (w 2018 r. – 61,9 mln ton), z wydajnością 3,05 t/ha (w 2018 r. – 3,11 t/ha).

Jęczmień został zebrany z powierzchni 7,7 mln ha, w ilości 19,7 mln ton (w 2018 r. – 15,3 mln ton), ze średnim plonem 2,657 t/ha (w 2018 r. – 2,32 t/ha).

Buraki cukrowe wykopano z powierzchni 275,6 tys. ha (w 2018 r.- 250,4 tys. ha), w ilości 11,9 mln ton (w 2018 r.- 8,6 mln ton), ze średnim plonem 43,06  t/ha (w 2018 r. – 34,53 t/ha.

Z kolei rzepak ozimy zebrano ze 596,4 tys. ha uzyskując 1,1 mln ton (1,1 mln ton w 2018 r.), ze średnią wydajnością 1,83 t /ha (w 2018 – 1,62 t/ha).

Kontynuowane są też zbiory soi. Z 903,2 tys. ha zebrano 1,8 mln ton (1,1 mln ton w 2018 r.), ze średnią wydajnością 2,02 t/ha (w 2018 r. – 1,80 t/ha).

Kukurydzę na ziarno zebrano z 388 tys. ha w ilości 1,9 mln ton, ze średnia wydajnością 4,82 t/ha (w 2018 r. – 3,27 t/ha).

Słonecznik na ziarno zebrano z powierzchni 1,4 mln ha w ilości 3,2 mln ton, (w 2018 r. – 1,1mln ton), ze średnią wydajnością 2,31 t/ha (w 2018 r. – 1,92 t/ha).

Zasiewy upraw ozimych przeprowadzono na 9,5 mln ha ( w 2018 r. – 8,4 mln ha).