W tym czasie zebrano 74,5 mln ton zboża i bobowatych, ze średnią wydajnością 3,11 t/ha (w 2018 r. – 3,05 t/ha).

Spośród zbóż pszenicę zebrano z powierzchni 16,1 mln ha, w ilości 56,1 mln ton (w 2018 r. – 54,2 mln ton), z wydajnością 3,48 t / ha (w 2018 r. – 3,39 t / ha).

Jęczmień został zebrany z powierzchni 4,6 mln ha, w ilości 12,9 mln ton (w 2018 r. – 11,4 mln ton), ze średnim plonem 2,84 t / ha (w 2018 r. – 2,48 t / ha).

Buraki cukrowe wykopano z powierzchni 52 tys. ha (w 2018 r.- 24 tys. ha), w ilości 2,3 mln ton (w 2018 r.- 783,5 tys. ton), ze średnim plonem 43,27  t / ha ( w 2018 r. – 32,72  t / ha.

Z kolei rzepak ozimy zebrano ze 231 tys. ha uzyskując 550,1 tys. ton (470,4 tys. ton w 2018 r.), ze średnią wydajnością 2,38 t / ha (w 2018 – 1,89 t / ha).

Ziemniaki zebrano z powierzchni 27,2 tys. ha (w 2018 r.- 20,8 tys. ha), w ilości 680,6 tys. ton (w 2018 r., 537,6 tys. ton) ze średnią wydajnością 24,99 t/ ha (w 2018 r. – 25,78 t / ha).

Kontynuowane są zbiory soi. Z 25,5 tys. ha zebrano 32,7 tys. ton, ze średnia wydajnością 1,28 t / ha (w 2018 r. – 1,24 t / ha).

Rozpoczęto zbór słonecznika na ziarno. Z 0,5 tys. ha zebrano 0,6 tys. ton, ze średnią wydajnością 1,22 t / ha.

Zasiewy upraw ozimych przeprowadzono na 629,5 tys. ha.