Do 27 sierpnia 2018 r. zboża i rośliny bobowate były zebrane z powierzchni 25,8 mln ha (w 2017 r. - 23 mln ha). Zebrano 76,1 mln ton zboża (w 2017 roku – 85,2 mln ton).

Spośród nich, pszenica ozima i jara została zebrana z obszaru 16,8 mln ha (w 2017 r. - 15,1 mln ha), w ilości 55,7 mln ton (w 2017 roku – 62,2 mln ton).

Jęczmienia ozimego i jarego zebrano 12,6 mln ton (w 2017 roku – 14,8 mln ton) z powierzchni 5,2 mln ha (4,8 mln ha w 2017 roku).

Rozpoczęto też zbiory kukurydzy. Zebrano jej 46,6 tys. tony ( w 2017 r. - 23,1 tys. ton) z 14,6 tys. ha (w 2017 r. - 4,5 tys. ha), z wydajnością 3,18 t/ha.

 Rzepaku zebrano 554,9 tys. ton (w 2017 r. - 385,0 tys. ton) z 303,1 tys. ha (w 2017 r. – 176,7 tys. ha), ze średnim plonem 1,83 t/ha.

Buraków cukrowych zebrano 1,8 mln ton ( w 2017 r.- 2,6 mln ton) z 54,2 tys. ha (w 2017 r. - 58,8 tys. ha), ze średnią wydajnością 33,72 t/ha.

Soi zabrano 88,7 tys. ton (w 2017 r.- 49,5 tys. ton) z 69,7 tys. ha ( w 2017 r. - 23,9 tys. ha), ze średnim plonem 1,83 t/ha

Słonecznika zebrano 72,9 tys. ton (w 2017 r. – 25,0 tys. ton) z 35,6 tys. ha ( w 2017 r.-16,1 tys. ton) ze średnim plonem 2,05 t/ha.

W gospodarstwach rolnych i gospodarstwach chłopskich wykopano 622,1 tys. ton ziemniaków (w 2017 r. – 610,3 tys. ton) z obszaru 24,8 tys. ha, ze średnim plonem 25,09 t /ha.

Warzyw zebrano 856,3 tys. ton (w 2017 r. - 670,2 tys. ton) z powierzchni 50,5 tys. ha, ze średnim plonem 16,95 t/ ha.

Siew zbóż ozimych pod zbiory w 2019 r. przeprowadzono na powierzchni 2,0 mln ha (w 2017 r. – 763,7 tys. ha).