W tym czasie zebrano 84,6 mln ton zboża i bobowatych, ze średnią wydajnością 2,96 t/ha (w 2018 r. – 2,90 t/ha).

Spośród zbóż pszenicę zebrano z powierzchni 18,5 mln ha, w ilości 61,0 mln ton (w 2018 r. – 58,3 mln ton), z wydajnością 3,29 t / ha (w 2018 r. – 3,33 t / ha).

Jęczmień został zebrany z powierzchni 6,3 mln ha, w ilości 16,5 mln ton (w 2018 r. – 13,3 mln ton), ze średnim plonem 2,63 t / ha (w 2018 r. – 2,39 t / ha).

Buraki cukrowe wykopano z powierzchni 101,6 tys. ha (w 2018 r.- 82,2 tys. ha), w ilości 4,4 mln ton (w 2018 r.- 2,9 mln ton), ze średnim plonem 43,19  t / ha ( w 2018 r. – 35,52 t / ha.

Z kolei rzepak ozimy zebrano ze 319,1 tys. ha uzyskując 699,94 tys. ton (688,9 tys. ton w 2018 r.), ze średnią wydajnością 2,19 t / ha (w 2018 – 1,86 t / ha).

Kontynuowane są zbiory soi. Z 186,4 tys. ha zebrano 362,6  tys. ton (158,3 tys. ton w 2018 r.), ze średnią wydajnością 1,95 t / ha (w 2018 r. – 1,42 t / ha).

Trwa zbór słonecznika na ziarno. Z 21,8 tys. ha zebrano 46,7 tys. ton, ze średnią wydajnością 2,14 t / ha (w 2018 r. – 1,92 t / ha).

Kukurydzę na ziarno zebrano z 14,7 tys. ha w ilości 88,9 tys. ton, ze średnia wydajnością 6,06 t / ha (w 2018 r. – 3,39 t/ ha)

Zasiewy upraw ozimych przeprowadzono na 2,7 mln ha.