W tym czasie zebrano 93,3 mln ton zboża i bobowatych, ze średnią wydajnością 2,85 t/ha (w 2018 r. – 2,80 t/ha).

Spośród zbóż pszenicę zebrano z powierzchni 20,8 mln ha, w ilości 65,5 mln ton (w 2018 r. – 59,9 mln ton), z wydajnością 3,15 t/ha (w 2018 r. – 3,21 t/ha).

Jęczmień został zebrany z powierzchni 7,2 mln ha, w ilości 18,6 mln ton (w 2018 r. – 14,6 mln ton), ze średnim plonem 2,60 t/ha (w 2018 r. – 2,34 t/ha).

Buraki cukrowe wykopano z powierzchni 190,1 tys. ha (w 2018 r.- 164,3 tys. ha), w ilości 8,2 mln ton (w 2018 r.- 5,6 mln ton), ze średnim plonem 42,96  t/ha (w 2018 r. – 34,28 t/ha.

Z kolei rzepak ozimy zebrano ze 469,7 tys. ha uzyskując 909,7 tys. ton (847,2 tys. ton w 2018 r.), ze średnią wydajnością 1,94 t /ha (w 2018 – 1,62 t/ha).

Kontynuowane są też zbiory soi. Z 568,3 tys. ha zebrano 1,2 mln ton (320,3 tys. ton w 2018 r.), ze średnią wydajnością 2,06 t/ha (w 2018 r. – 1,75 t/ha).

Kukurydzę na ziarno zebrano z 163,2 tys. ha w ilości 782,9 tys. ton, ze średnia wydajnością 4,80 t ha (w 2018 r. – 3,08 t/ha).

Słonecznik na ziarno zebrano z powierzchni 690,5 tys. ha w ilości 1,6 mln ton, (w 2018 r. – 629,8 tys. ton), ze średnią wydajnością 2,27 t/ha (w 2018 r. – 1,90 t/ha).

Zasiewy upraw ozimych przeprowadzono na 6,9 mln ha ( w 2018 r. – 6,4 mln ha).