Nie da się ukryć, że Rosjanie podnosząc cła przywozowe, chcą podnieść rodzimą produkcję i zarobić na innych. Zmuszają w ten sposób także do cięcia kosztów produkcji.

Nie wiadomo, czy w dobie kryzysu stawki celne zostaną utrzymane, jednakże podnosząc cła i obniżając kontyngenty rosyjski rząd podnosi poprzeczkę dla światowych eksporterów.

Stawka cła na przywóz wieprzowiny wzrosła do 75 proc.

Cło od kilograma wieprzowiny nie może być mniejsze niż 1,5 Euro. Cło na import mięsa drobiowego poza kontyngentem wzrosło do 95 proc., nie może wynosić mniej niż 0,8 Euro/kg.

Cło na przywóz schłodzonej i mrożonej wołowiny obniżono do 30 proc. jednak nie może być niższe niż 0,3 Euro/kg.

Zmiany dotyczą towarów, o następujących pozycjach w Nomenklaturze Celnej Federacji Rosyjskiej:

0201 "Mięso wołowe, świeże lub schłodzone",           

0202 "Mięso wołowe, mrożone",

0203 "Wieprzowina świeża, schłodzona lub mrożona",

0207 "Mięso i spożywcze podroby drobiowe, świeże, schłodzone lub mrożone".

Rząd rosyjski zmienił także wielkości kontyngentów na przywóz towarów do Rosji, nadanych poszczególnym krajom. Kontyngent dla USA na przywóz wieprzowiny w 2009 r. zwiększono do 100 tys. ton, natomiast kontyngenty dla krajów wchodzących do kategorii "inne państwa", zmniejszyły się do 177,5 tys. ton.

Ogólna wielkość kontyngentów na wieprzowinę zwiększona została z ponad 502 do 531 tys. ton.

Wielkość kontyngentów na mięso drobiowe na 2009 r. została obniżona do 952 tys. ton w porównaniu z planowanymi wcześniej 1252 tys. t. Mniej drobiu bez cła będą mogły sprzedawać do Rosji kraje Unii Europejskiej.

Udział krajów UE w eksporcie drobiu do Rosji wyniesie w przyszłym roku 185,8 tys. ton. Powyższe stawki celne będą wprowadzone od 1 stycznia 2009 r.

Tymczasem rząd Ukrainy zakazał przywozu mięsa w charakterze surowca powierzonego.

Zgodnie z rozporządzeniem nie wolno przywozić na terytorium Ukrainy mięsa i artykułów mięsnych, jako surowca powierzonego oraz wykonywać jego przeróbki na terytorium Ukrainy.

Rada Najwyższa Ukrainy ma zamiar wprowadzić na okres, co najmniej sześciu miesięcy tymczasowe podwyższenie stawek celnych w wysokości 12 proc. na import niektórych towarów, w tym na wieprzowinę, mięso drobiowe i podroby spożywcze.

Za tym projekt ustawy zagłosowało 264 posłów z pośród 378 obecnych na sali.

Siergiej Tieriochin - poseł i autor ustawy podkreślił, że niedotrzymanie zobowiązań przyjętych przez Ukrainę przy wstąpieniu do Światowej Organizacji Handlu (WTO) zostało uzgodnione w trakcie negocjacji z przedstawicielami WTO i Międzynarodowym Funduszem Walutowym.

Przypuszcza się, że takie ograniczenia będą wprowadzone na okres do pół roku, ale rząd może swoją decyzją przedłużyć jeszcze na pół roku, w sytuacji, gdy bilans płatniczy będzie wciąż poważne zakłócony.

Jednocześnie rząd ma prawo znieść podwyżki, jeżeli tego zażąda WTO.

Deficyt bilansu płatniczego Ukrainy od stycznia do października br., według danych Narodowego Banku Ukrainy, wyniósł 10,5 mld USD, lub 6,5 proc. PKB.

Źródło: Konsultant.ru; http://www.proagro.com.ua/; http://www.apk-inform.com/ ; Rada Najwyższa Ukrainy