Jak informuje moskiewski magazyn branżowy „Agroinvestor” w Rosji niezwykle ciepłe warunki pogodowe wymagają szybszego siewu wiosennego niż zwykle. Według informacji z rosyjskiej służby meteorologicznej w drugiej dekadzie marca temperatury w europejskiej części kraju wynosiły od 7 do 12 ° C i były wyższe od średniej wieloletniej. Według rosyjskiego ministra rolnictwa, na południu kraju, ale także w centrum i nad Wołgą, tempo prac polowych rośnie.

Zapewnił, że branża jest dobrze przygotowana do kampanii. Gospodarstwa są wystarczająco zaopatrzone w nasiona, a 88 proc. wszystkich maszyn i urządzeń niezbędnych do wiosennej uprawy jest w gotowości. 

Minister stwierdził, że odsetek sprawnych maszyn rolniczych będzie nadal wzrastał, jeśli naprawy będą kontynuowana w regionach, w których prace polowe jeszcze się nie rozpoczęły. 

Jednocześnie zakupione zapasy nawozów mineralnych w ilości około 1,4 miliona ton były o prawie 400 tys. ton wyższe niż przed rokiem. Istnieją również duże zapasy paliw i  środków smarnych, których ceny pozostają w dużej mierze stabilne od początku 2020 r. 

 Udzielane przez państwo pożyczek rolnych, w tym roku zostało rozszerzone przy obniżonych kosztach ich uzyskania, przyczyniło się to do zwiększenia stopnia przygotowania o wiosennych prac polowych.