Rosselkhonadzor (Federalna Służba ds. Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego)  poinformował, że Europa powinna dać bardzo jasne gwarancje, które pozwolą w przyszłości uniknąć naruszeń przepisów sanitarnych.

Na spotkaniu z ekspertami Komisji Europejskiej zaproszonymi do Moskwy, przedstawiciele Rosselkhonadzor tłumaczyli obecną sytuację tym, że – mimo naszych wielokrotnych próśb, aby zaprowadzić porządek w kontroli dostaw wieprzowiny, nasze wymagania nie zostały spełnione. Naruszenia na granicy ciągle się pojawiają. Dlatego, obecnie oprócz wprowadzenia zakazu wwozu żywych zwierząt z UE, rozważamy też rozszerzenie zakazu na mięso i przetwory wieprzowe.

Dodano także, że monitorowane ostatnio transporty wieprzowiny z UE wykazały pozostałości substancji szkodliwych, a także zanieczyszczenia bakteryjne, a dane zawarte w świadectwach weterynaryjnych i na opakowaniach produktów często różnią się od siebie.

Szef Rosselkhonadzor, Siergiej Dankvert podkreślił, że brakuje kontroli granicznych dla towarów wysyłanych do Rosji, a w praktyce okazuje się, że rosyjskie służby wykonują zadania, które powinny być zrobione przez służby weterynaryjne UE.

Dankvert wytłumaczył także, że w przeszłości kontrole graniczne prowadzone przez Rosjan mogły być bardziej pobłażliwe ze względu na deficyt wieprzowiny na terenie Federacji Rosyjskiej. Teraz jednak sytuacja się odwraca na rynku produkcji mięsa wieprzowego i kontrole będą bardziej rygorystyczne. Dlatego Rosja nie zamierza przeznaczać dodatkowych sił do wykonywanie weterynaryjnych obowiązków, które należą do innych krajów. Łatwiej jest po prostu zakazać  przywozu europejskich zwierząt i wieprzowiny, jeżeli eksporterzy nie spełnią rosyjskich żądań.

W ubiegłym roku do Rosji napłynęło 648 tys. ton wieprzowiny, więcej niż połowa (340 tys. ton) pochodziło z UE. Głównymi dostawcami mięsa wieprzowego były Niemcy, Dania Hiszpania i Francja.

W przypadku wprowadzenia zakazu importu wieprzowiny z UE, byłaby to szansa do zwiększenia kontyngentów wieprzowiny z USA i Kanady. Dodatkowo ceny tego gatunku mięsa mogłyby szybko wzrosnąć co byłoby bardzo korzystne dla rosyjskich producentów trzody chlewnej.