Rosja może zwiększyć liczbę dostawców mięsa z Unii Europejskiej - wynika z przekazanego w piątek PAP komunikatu rosyjskiej Federalnej Służby Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego (Rossielchoznadzor).

Komunikat dotyczy zakończonego w czwartek w Moskwie dwudniowego posiedzenia grupy roboczej Rosji i Komisji Europejskiej (KE) ds. przeciwdziałania oszustwom w sferze obrotu produkcją zwierzęcą.

Rossielchoznadzor poinformował, że strona unijna wystąpiła o przeprowadzenie możliwie szybko wspólnych inspekcji w zakładach mięsnych w W. Brytanii, Austrii i Irlandii. Aktualnie - podał rosyjski nadzór weterynaryjny i sanitarny - takie wspólne kontrole trwają w Szwecji, a w najbliższym czasie odbędą się na Węgrzech i Łotwie.

"Ponadto Komisja Europejska dodatkowo poinformuje Rossielchoznadzor o możliwych terminach wspólnej inspekcji w zakładach mięsnych w Polsce" - głosi komunikat.

Federalna Służba Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego przypomniała, że "w myśl wcześniejszych uzgodnień z Unią Europejską, prawo dostarczania produkcji zwierzęcej do Rosji mają tylko te zakłady, które poddały się wspólnej kontroli specjalistów weterynaryjnych z Rossielchoznadzoru i krajów-dostawców".

Rosyjski nadzór weterynaryjny i sanitarny podkreślił, że "wciąż mają miejsce przypadki wysyłania do Rosji złej jakości i niebezpiecznej produkcji z terytorium Unii Europejskiej".

"Hamburg i Rotterdam przekształciły się w punkty wolnego handlu, w których realizuje się produkcję zwierzęcą z krajów trzecich. Zdarza się, że do obrotu handlowego trafia produkcja, której sprzedaż w samej Unii Europejskiej jest zabroniona. Sytuację komplikuje to, że w niektórych przypadkach przeładunek produkcji zwierzęcej odbywa się na wodach neutralnych" - czytamy w komunikacie.

Rossielchoznadzor podał, że przekazał przedstawicielom KE informacje o nowych formach oszustwa. Jako przykład wymienił "udaremnienie wwozu do Rosji z portu w Rotterdamie siedmiu kontenerów z wieprzowiną niewiadomego pochodzenia, transportowaną jako mrożony groszek zielony z Polski".

Rzecznik Federalnej Służby Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Aleksiej Aleksiejenko powiedział w czwartek PAP, że jego zdaniem, wyniki prac grupy roboczej przybliżą zniesienie przez Rosję embarga na import mięsa z Polski, gdyż UE podejmie kompleks działań, które ukrócą oszustwa.

Aleksiejenko wyjaśnił, że "mniejsze będzie ryzyko dostaw mięsa z krajów trzecich przez terytorium Unii Europejskiej". - A to już bardzo duży krok naprzód w kierunku uchylenia wszystkich ograniczeń - podkreślił.

Rzecznik Rossielchoznadzoru podkreślił, że na posiedzeniu grupy roboczej sprawa polskiego mięsa poruszana była tylko pośrednio - w kontekście konkretnych naruszeń. - Tematem była walka z oszustwami - przypomniał Aleksiejenko.

Źródło: PAP