W sezonie 2011/2012 Polska wysłała do Rosji prawie 500 tys. ton jabłek, czyli 60 proc. całego eksportu. Natomiast na rynkach UE sprzedano ich 8 razy mniej (nie więcej niż 67 tys. ton).

W ciągu ostatnich pięciu lat Polska prawie dwukrotnie zmniejszyła dostawy jabłek do krajów UE, natomiast eksport do Rosji wyrósł w tym okresie o 40 proc.