Od 15 lutego do 28 lutego pszenica (1000 kg) będzie podlegać cłu w wysokości 25 euro, od 15 lutego do 14 marca jęczmień i kukurydza (1000 kg) będą podlegać cłu w wysokości 0 EUR.

Od 1 marca do 30 czerwca pszenica będzie podlegać cłu w wysokości 50 euro, od 15 marca do 30 czerwca jęczmień i kukurydza będą opodatkowane odpowiednio w wysokości 10 euro i 20 euro.

Cła te dotyczą eksportu w ramach kontyngentu, wielkość kontyngentu ustalona została na 17,5 mln ton. Eksport zbóż poza kontyngentem będzie podlegał cłu w wysokości 50% proc., ale nie mniej niż 100 euro za 1000 kg.

Decyzja ta nie dotyczy dostaw do Unii Celnej.

Według komunikatu działanie to będzie sprzyjać spadkowi eksportu i pozwoli przekierować uczestników rynku z eksportu surowców na eksport produktów rolnych o wysokiej wartości dodanej.