Nowy minister rolnictwa Rosji Dmitrij Patruszew uważa, że zrównoważona promocja gospodarstw rolniczych to jedno z najważniejszych zadań jego przyszłej pracy.

Na ostatnim Zgromadzeniu Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) ogłosił, że wykorzysta różne instrumenty polityki rolnej, aby osiągnąć ten cel.

Oprócz ogólnych środków pomocy państwa Patruschew zapowiedział między innymi, tworzenie i rozwój spółdzielni rolniczych. Priorytetem dla niego jest także stworzenie odpowiednich warunków życia dla rolników i ich rodzin.

Minister określił ponad 200 tys. gospodarstw rolnych, jako najbardziej dynamiczną część rosyjskiego sektora rolnego. To oni przyczyniają się do rozwoju tej branży i ją promują.

Patruszew przez osiem lat kierował bankiem rolnym (Rosselchozbank), o którym wiadomo, że zajmuje się przede wszystkim rolnictwem i jego problemami.