Problemy finansowe Rosji wynikające ze spadku cen ropy naftowej i sankcji nałożonych na ten kraj spowodowały, że wydatki budżetowe zostały ograniczone o 10 proc. Z ograniczeń tych wyłączone są wydatki na rolnictwo, sferę socjalną, obronę oraz zobowiązania międzynarodowe.

Do końca lutego ma być przygotowana przez rosyjskie ministerstwa finansów i rolnictwa ustawa pozwalająca przekazanie na specjalna bezpośrednią pomoc dla rolnictwa 50 mld rubli. Nowe przepisy pozwolą również na pomoc w zakupie krajowej produkcji maszyn rolniczych oraz zmniejszeniu rat leasingowych, a także mają zabezpieczyć środki na kredyty związane z produkcją rolną.

Rząd rosyjski ze względu na konieczność zmniejszenia kosztów w rolnictwie czasowo zaniechał planowane od 2015 r. zaostrzenie norm jakościowych dotyczących mleka i produktów mleczarskich

Mimo tych działań w Rosji nadal w ekspresowym tempie rosną ceny żywności. W ciągu miesiąca wzrosły one o 5,7 proc., a w ciągu ostatniego roku o 20 proc. Najbardziej wzrosły ceny świeżych produktów jak: kapusta, pomidory i kapusta. Wzrost ich cen w stosunku do analogiczne go okresu ub.r. wyniósł około 40 proc.