Wielkość wtorkowych zakupów utrzymała się na poziomie z ubiegłego tygodnia. Na aukcji 14 lutego władze rosyjskie również kupiły 16,2 tysięcy ton ziarna. W ostatniej aukcji wzięły udział 34 firmy.

Na giełdzie we wtorek kupiono 14,85 tys. ton pszenicy trzeciej klasy po średniej cenie 4,636 tys. rubli (ok. 155,4 dol.) za tonę oraz 1,35 tys. ton pszenicy klasy czwartej po średniej cenie 4,25 tys. rubli (ok. 142,4 dol.) za tonę.

Rosja przeprowadza zakupy interwencyjne od 29 listopada 2011. Do końca grudnia odbywały się one raz w tygodniu - we wtorki. Ostatnie w ubiegłym roku odbyły się 27 grudnia. Kolejne zostały przeprowadzone 24 stycznia i od tego czasu znów odbywają się co tydzień.

W tym roku rolnicy mogą korzystać z prawa wykupu zboża w Rosji. W przypadku poprawy warunków rynkowych, rolnik będzie mógł odkupić ziarno po cenie sprzedaży z uwzględnieniem kosztów jego przechowywania oraz ubezpieczenia, a także zapłaty podatku.

Obecnie do udziału w zakupach interwencyjnych akredytowanych jest 240 firm. Od początku handlu zbiorami ziarna z 2011 r. do funduszu interwencyjnego zakupiono 404,865 tysięcy ton ziarna na łączną kwotę 1,856 mld rubli (62,2 mln dol.).

Rosja przeprowadzała zakupy interwencyjne również w latach 2001, 2005, 2006, od sierpnia 2008 do maja 2009 oraz od listopada 2009 do kwietnia 2010.