Jak stwierdził rosyjski minister rolnictwa do 2007 r. wysokość start bezpośrednich związanych z ASF a poniesionych przez rosyjskie firmy wyniosła około 5 mld rubli (1 rubel = 0,0698, NBP 7-04 -2017 r.). Koszty pośrednie związane z ASF liczone są w dziesiątkach miliardów rubli.

Od 2017 r. w 46 regionach Rosji stwierdzono ponad tysiąc ognisk ASF, a ubojowi z konieczności poddano około 1 mln świń.

Jednak choroba nadal rozprzestrzenia się. Tylko w ciągu pierwszych 3 miesięcy 2017 r. zostało zarejestrowanych 20 nowych ogniska ASF.

W 2016 r. w 27 regionach potwierdzono 298 ogniska ASF, a w 2017 r. prognozowane jest wystąpienie około 300 ognisk.

Regionami największego ryzyka ASF w Rosji są: Mordowia, Mari El, Baszkiria, Tatarstan, Udmurcja, Twer, Uljanowsk i Kostroma.