Odpowiednie rozporządzenie rządu wejdzie w życie 2 czerwca 2021 r. - poinformował rosyjski rządowy rzecznik prasowy. W związku z tym poziom opłat na pszenicę, żyto, kukurydzę na ziarno i jęczmień paszowy prawdopodobnie będzie się różnić w zależności od światowych cen rynkowych tych rodzajów zbóż.

Rozporządzenie ustanowiło formuły tygodniowego obliczania ceł wywozowych. Środek ten powinien zapobiegać przenoszeniu wahań cen na rynku światowym na rynek krajowy – napisano w wyjaśnieniu. Dochód z ceł eksportowych ma być przeznaczony na dotacje państwowe dla producentów zbóż.