Epidemia podobno rozpoczęła się 1 lutego i została potwierdzona 9 lutego po teście reakcji łańcuchowej polimerazy (RT-PCR) przeprowadzonego w Ogólnorosyjskim Instytucie Badawczym ds. Zdrowia Zwierząt (FGBI-ARRIAH), który jest laboratorium referencyjnym dla Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE).

OIE otrzymała natychmiastowe powiadomienie 12 lutego, stwierdzając, że czynnikiem sprawczym okazał się wirus FMD, serotyp O.

Zgodnie z otrzymanym raportem stwierdzono, że 85 zwierząt jest podatnych, jak również zarażonych. Jednakże żadne ze zwierząt nie zostało poddane eutanazji ani poddane ubojowi.