Tym samym Rosja wycofała się z wcześniejszych gróźb wprowadzenia zakazu na import mięsa z UE. Rosjanie chcieli przeforsować zasadę dwustronnych porozumień z pojedynczymi państwami Wspólnoty (m.in. Niemcami, Danią, Irlandią i Francją). Jednak żaden z członków UE nie przyjął rosyjskich propozycji. Wobec jednolitej postawy Unii, Rosjanie skapitulowali.
- Umówiliśmy się, że podpiszemy memorandum i że począwszy od 1 stycznia dostawy produkcji mięsnej z UE będą kontynuowane - powiedział Gordiejew po spotkaniu z przebywającym w Moskwie unijnym komisarzem ds. zdrowia i ochrony konsumentów Markosem Kiprianou.
Wczorajsza decyzja nie oznacza jednak końca rosyjskiego embarga na import mięsa z Polski, które obowiązuje od listopada 2005. Polska blokuje rozpoczęcie rozmów UE z Rosją nt. nowego porozumienia o współpracy do czasu korzystnego dla siebie wyjaśnienia sporu.