W szczególności rolnicy zasiali zboża jare na 20,4 mln ha, czyli 70,1 proc. prognozowanych obszarów (w 2019 r. - 18 mln ha), w tym pszenicę jarą na 8 mln ha, lub 65,5 proc. prognozowanej powierzchni, jęczmień jary na 6,2 mln ha, lub 78,6 proc. prognozowanej powierzchni, kukurydzę na ziarno - 2,5 mln ha, czyli 90,1 proc., a ryż - 151,5 tys. ha, lub 76,8 proc.

Jednocześnie rosyjscy rolnicy zasiali nasiona słonecznika na 6,2 mln ha, czyli 76,5 proc. prognozowanej powierzchni, rzepak jary na 862,3 tys. ha, czyli 66,7 proc., a soję na 1,3 mln ha, czyli 41,8 proc..

Posiano także buraki cukrowe na 906,3 tys. ha, czyli 95,9 proc. prognozowanej powierzchni.

Ponadto rolnicy zapewnili dodatkowe nawożenie upraw ozimych na 15,3 mln ha, czyli 85,3 proc. obsianych obszarów (w 2019 r. - 14,1 mln ha).