W tym czasie zebrano 101,4 mln ton zboża i bobowatych, ze średnią wydajnością 2,77 t/ha (w 2018 r. – 2,67 t/ha).

Spośród zbóż pszenicę zebrano z powierzchni 23,1 mln ha, w ilości 69,6 mln ton (w 2018 r. – 63,5 mln ton), z wydajnością 3,01 t/ha (w 2018 r. – 3,05 t/ha).

Jęczmień został zebrany z powierzchni 7,8 mln ha, w ilości 19,9 mln ton (w 2018 r. – 15,7 mln ton), ze średnim plonem 2,56 t/ha (w 2018 r. – 2,30 t/ha).

Buraki cukrowe wykopano z powierzchni 299 tys. ha, w ilości 12,9 mln ton (w 2018 r.- 10,7 mln ton), ze średnim plonem 42,87  t/ha (w 2018 r. – 34,52 t/ha.

Z kolei rzepak ozimy zebrano ze 648,8 tys. ha uzyskując 1,2 mln ton (1,2 mln ton w 2018 r.), ze średnią wydajnością 1,77 t /ha (w 2018 – 1,52 t/ha).

Kontynuowane są też zbiory soi. Z 974 tys. ha zebrano 2,0 mln ton (1,3 mln ton w 2018 r.), ze średnią wydajnością 2,01 t/ha (w 2018 r. – 1,83 t/ha).

Kukurydzę na ziarno zebrano z 436,4 tys. ha w ilości 2,1 mln ton, ze średnia wydajnością 4,83 t/ha (w 2018 r. – 3,49 t/ha).

Słonecznik na ziarno zebrano z powierzchni 1,6 mln ha w ilości 3,6 mln ton, (w 2018 r. – 1,4 mln ton), ze średnią wydajnością 2,31 t/ha (w 2018 r. – 1,92 t/ha).

Zasiewy upraw ozimych przeprowadzono na 9,8 mln ha ( w 2018 r. – 9,2 mln ha).