W tym czasie zebrano 50,3 mln ton zboża i bobowatych (w 2018 r. - 39,4 mln ton), z średnią wydajnością 3,47 t/ha (w 2018 r. – 3,6 t/ha).

Spośród zbóż pszenicę zebrano z powierzchni 11,7 mln ha (w 2018 r. - 9,1 mln ha), w ilości 42,8 mln ton (w 2018 r. - 34 mln ton), z wydajnością 3,65 t / ha (w 2018 r. – 3,74 t / ha).

Jęczmień został zebrany z powierzchni 1,7 mln ha (w 2018 r. - 960,2 tys. ha), w ilości 5,6 mln ton (w 2018 r. - 2,9 mln ton), ze średnim plonem 3,3 t / ha (w 2018 r. – 3,01 t / ha).

Z kolei rzepak ozimy zebrano ze 100,2 tys. ha (w 2018 r. - 131,5 tys. ha), uzyskując 243,9 tys. ton (247,9 tys. ton w 2018 r.) Ze średnią wydajnością 2,43 t / ha (w 2018 – 1,89 t / ha).

Ziemniaki zbierano z powierzchni 11,2 tys. ha (w 2018 r., 7,2 tys. ha), w ilości 262,7 tys. ton (w 2018 r., 157,2 tys. ton) ze średnią wydajnością 23,42 t/ ha (w 2018 r. – 21,97 t / ha).

Warzywa zebrano z powierzchni 24,5 tys. ha (w 2018 r. - 24 tys. ha), w ilości 270,7 tys. ton (w 2018 r. - 229,8 tys. ton) ze średnim plonem 11,06 t / ha (w 2018 r. – 9,56 t / ha).