Nowe zasady wprowadzono od 22 sierpnia br. na podstawie rozporządzenia Komisji Unii Celnej z 18 października 2011 roku nr 830, które zmieniło zapisy Jednolitych Wymagań Weterynaryjnych (weterynaryjno-sanitarnych).

Obecnie w pozwoleniach na przywóz towarów, w stosunku do których w/w rozporządzenie znosi obowiązek prowadzenia rejestru przedsiębiorstw, niezbędne jest wskazanie numeru i/lub nazwy przedsiębiorstwa, które wypuściło kontrolowany produkt do obrotu. Przywóz do Rosji produktów podlegających kontroli z krajów trzecich będzie się odbywał na podstawie świadectwa weterynaryjnego, wydanego przez państwową służbę weterynaryjną kraju eksportera i na podstawie pozwolenia importowego wydawanego przez Rossielchoznadzor, firmie posiadającej możliwość realizacji dostaw w momencie przystąpienia Rosji do WTO.

Przywóz produkcji z przedsiębiorstw, które wcześniej nie dostarczały swoich produktów do Rosji, będzie możliwy po przeprowadzeniu audytu zagranicznych państwowych systemów kontroli bezpieczeństwa produkcji konkretnych rodzajów produktów lub na podstawie innych możliwości przewidzianych decyzją Komisji Unii Celnej nr 834 z 18.10.2011r.

Wprowadzone wcześniej przez Rossielchoznadzor ograniczenia czasowe w stosunku do produktów konkretnych przedsiębiorstw pozostają w mocy.