W Rosji obszar upraw rolnych pod tegoroczne zbiory ma zostać powiększony o do ponad 80,5 miliona hektarów w całym kraju. Minister rolnictwa poinformował o tym na posiedzeniu rządu pod koniec ubiegłego tygodnia.

Według ministra między innymi należy poszerzyć obszary upraw zbóż i pasz, ale także warzyw i ziemniaków. Wobec znacznych podwyżek cen cukru minister zwrócił też uwagę na plany zwiększenia powierzchni uprawy buraków cukrowych o 15 proc. proc. do łącznie ponad 1,06 mln hektarów.

W Rosji zasianie jest około 19,4 mln ha zbożem ozimym, a według ministra stan upraw na 80 proc. tych obszarów można ocenić, jako dobry lub zadowalający.

Łączną powierzchnię planowaną pod tegoroczne zasiewy roślin jarych, które rozpoczęły się już w południowych regionach kraju, szef resortu określił na około 51,5 miliona hektarów.