Pomoc ta, w porównaniu z 2014 r. wzrośnie o połowę do 1,425 mld rubli. Dotacje do ubezpieczeń upraw pozostaną na ubiegłorocznym poziomie wynoszącym 5 mld rubli.

Największe korzyści z dotacji do ubezpieczeń zwierząt gospodarskich spodziewane są w rejonie Biełgordu leżącego przy granicy z Ukrainą, a z dotacji do ubezpieczeń upraw w rejonie Morza Czarnego, Krasnodaru, Rostowa nad Donem i Stawropola.