Nakłady na rolnictwo mają wzrosnąć w tym czasie o 48 proc. do ponad 2,126 bln rubli, a na rybołówstwo o 11,2 proc do 92,5 mld.

Celem wzrostu nakladów jest zwiększenie do 2020 r. produkcji rolnej ogółem o 18 proc. w porównaniu do 2013 r. Przy czym produkcja roślinna ma wzrosnąć w tym czasie o 16 proc., a zwierzęca o 19 proc.

Planowane jest też w tym czasie zmniejszanie importu wołowiny, wieprzowiny, mleka oraz owoców i warzyw.

Do 2020 rosyjski rząd planuje zwiększenie produkcji zwierząt rzeźnych łącznie z drobiem o 2,7 proc. do 14,45 mln ton w wadze żywej. Przewidywane są także programy mające na celu rozwój hodowli zwierząt i roślin, produkcji warzyw i mleka oraz sadzeniaków.
Inne programy dotyczyć będą rozwoju handlu hurtowego artykułami rolnymi i spożywczymi oraz finansowania rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego.