Powinno to umożliwić m.in. zwiększenie rocznej produkcji zbóż o 6,9 mln to, a oleistych o 1,4 mln ton – poinformowano na specjalistycznej konferencji.

Wielkość gruntów ornych, które na początku 2021 r. nie były jeszcze wykorzystywane, wynosi łącznie 19,4 mln hektarów. W ubiegłym roku ponad 1,1 miliona hektarów ponownie przywrócono pod uprawy.