Od początku roku do końca kwietnia 2011 r. produkcja cukru białego wzrosła do 933 tys. t. Na tak duży skok rafinacji wpłynęło kilka czynników. Susza panująca w 2010 r. spowodowała wcześniejsze rozpoczęcie rafinacji w 2011 r. W bieżącym roku już od marca obowiązuje obniżone cło na import surowego cukru - 50 USD/t (zwykła stawka wynosi 140 USD/t). W ubiegłym roku niższe cło wprowadzono dopiero w maju. Ponadto, w kwietniu 2010 r. nie pracowały rafinerie.