Pojawienie się ognisk tych wirusów na terenie UE, Rosselkhonadzor (Federalna Służba ds. Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego) uznał za wystarczający powód, aby tymczasowo zamknąć granice Rosji dla europejskiego bydła i świń.

Zakaz, który obejmuje również przewóz świń, przez wiele krajów Wspólnoty jest niezrozumiały, ponieważ oba czynniki zakaźne dotyczą przeżuwaczy.

Rosjanie tłumaczą swoją decyzje tym, że do tej pory tamtejsze służby weterynaryjne nie otrzymały gwarancji bezpieczeństwa od władz UE dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego eksportowanych na teren FR zwierząt gospodarskich.

Obecnie władze rosyjskie zaprosiły przedstawicieli Komisji Europejskiej w celu omówienia bezpieczeństwa zdrowotnego zwierząt.

W lutym Rosja wstrzymała import 634 świń z UE z powodu braku certyfikatów bezpieczeństwa zwierząt.