Federalna Służba Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego poinformowała o zamiarze wprowadzenia zakazu wwozu do Rosji pochodzących z Unii Europejskiej: przetworzonych białek pochodzenia zwierzęcego, przeznaczonych do skarmiania zwierząt gospodarskich, za wyjątkiem pas białkowych, otrzymywanych podczas przetwórstwa ryb, zakaz dotyczy również pasz, w skład których wchodzą przetworzone białka pochodzenia zwierzęcego, za wyjątkiem białek mleka.

Swoja decyzję rosyjskie władze weterynaryjne argumentują koniecznością harmonizacji prawodawstwa rosyjskiego z międzynarodowym, a także wielokrotnymi przypadkami wykrycia podczas badań laboratoryjnych DNA przeżuwaczy w pochodzących z państw UE paszach, zawierających białka, a także niebezpieczeństwem przeniesienia czynników wywołujących gąbczaste encefalopatie na terytorium Rosji.