Unijni eksperci stwierdzili, że Ukraina wprowadziła skuteczny system kontroli mięsa drobiu, zarówno na szczeblu produkcji, jak i przetwórstwa. W lipcu br. ukraińscy negocjatorzy przedstawili Komisji plan działania, dotyczący wdrożenia unijnych zaleceń w zakresie bezpieczeństwa i dobrostanu drobiu w rzeźniach. Plan ten został przez Komisję zaakceptowany, a jego celem jest usunięcie pozostałych kwestii spornych na drodze do uzyskania dostępu ukraińskiego drobiu na rynek UE.

Ministerstwo rolnictwa Białorusi zapowiada do 2015 r. podwojenie produkcji żywca drobiu w tym kraju do 548 tys. ton wobec poziomu z 2009 r. Udział drobiu w całkowitej produkcji mięsa ma wzrosnąć o 1,5%. Eksport mięsa drobiu ma zwiększyć się do 2015 r. pięciokrotnie do 100 tys. ton rocznie. Wzrostowi produkcji ma sprzyjać zwiększenie pogłowia drobiu do 134 mln szt. przy 5 wykorzystaniu najnowocześniejszych ras, optymalizacja bazy surowcowej do produkcji pasz oraz budowa i modernizacja gospodarstw hodowlanych. Wyniki dotychczasowego programu rozwoju drobiarstwa na Białorusi w latach 2006-2010 są obiecujące – zakładany roczny wzrost produkcji został przekroczony o 14-25%, nastąpiło znaczne ożywienie w branży.

Źródło: farmer.pl/FAMMU/FAPA na podst. Agra Europe Weekly