W największym stopniu wzrosła produkcja w systemie przemysłowym (o 24,5%). W celu wspierania krajowej produkcji krajowe stowarzyszenie hodowców trzody chlewnej postuluje kolejne ograniczenie kwoty importu wieprzowiny o 100 tys. ton w 2011 r. Obecnie roczna kwota importu tego mięsa wynosi 500 tys. ton w 2010 i 2011 r. oraz 450 tys. ton w 2012 r.

Hodowcy proponują również zwiększenie cła na import żywca wieprzowego z 40 do 75%. Obecnie obowiązujące 40% wprowadzono 1 stycznia 2010 r., aby powstrzymać import, który wzrósł do 1,1 mln sztuk w 2009 r. – w porównaniu z 2005 r. zwiększył się on siedmiokrotnie. Wzrost cła nie przyniósł spodziewanego spadku importu. W pierwszej połowie 2010 r. importowano 300 tys. sztuk. Ocenia się, że do końca roku import ten wyniesie 600 tys. sztuk.

Źródło: farmer.pl/Agra Europe