W sezonie 2010/2011 spożycie owoców w Rosji w przeliczeniu na osobę wyniosło 71 kg i było aż o 10 proc. wyższe w stosunku do sezonu poprzedniego. Jest to wciąż niewiele w porównaniu do krajów Unii Europejskiej czy też USA, gdzie konsumpcja ta kształtuje się na poziomie
ok. 123 kg/os.

Jak wynika z analizy BGŻ przyczyną wzrostu konsumpcji owoców w Rosji było między innymi zwiększenie spożycia jabłek. Według danych, zaprezentowanych przez amerykański Departament, ich konsumpcja w przeliczeniu na jednego mieszkańca tego kraju w sezonie 20010/2011 wynosiła 11,1 kg i była o 7 proc. wyższa niż w sezonie poprzednim.

Analitycy BGŻ oceniają, że prawdopodobnie w kolejnych latach tendencja ta b˛edzie kontynuowana. Już w bieżącym sezonie konsumpcja jabłek w Rosji ma nieznacznie wzrosnąć (o 10 tys. t, do poziomu 1,54 mln t). Wzrost zapotrzebowania ma być pokryty poprzez zwiększenie krajowych zbiorów, które w tym roku, ze względu na poprawę warunków pogodowych, według przedstawionych prognoz, mają ukształtować się na poziomie 956 tys. t, wobec 910 tys. t w roku poprzednim.

Oczekiwany jest również nieznaczny wzrost importu jabłek do Rosji, czego główną przyczyną˛ ma być wzrost produkcji jabłek w krajach europejskich. W 2010 roku Rosja była największym importerem jabłek na świecie importując 1,11 mln t tych owoców, z czego najwięcej, bo blisko 253 tys. t (23 proc.) pochodziło z Polski. Ważnym partnerem handlowym były również Chiny (158 tys. t), Mołdawia (149 tys. t) oraz Serbia (97 tys. t)