W szczególności na 2,2 mln ha, czyli na 7,7 proc. prognozowanej powierzchni rolnicy zasiali zboża jare, w tym pszenicę - 424,9 tys. ha (3,4 proc.), jęczmień - 1,1 mln ha (14,8 proc.), kukurydzę na ziarno - 66 tys. ha (2,3 proc.).

Na 29,6 tys. ha (2,4 proc.) rolnicy zasiali rzepak jary, słonecznik na 218,1 tys. ha (2,6 proc.) i soję na 5,7 tys. ha (0,2 proc.). Posiano również buraki cukrowe na obszarze 239,2 tys. ha, czyli na 2,5 proc. planowanej powierzchni. Ponadto rolnicy dodatkowo zasilili nawozami zboża ozime na 14,2 mln ha, czyli 73,1 proc. powierzchni upraw.