- Na Białorusi obecnie aż 70 proc. to nieopłacalna produkcja rolna i to zarówno w hodowli zwierząt, jak i uprawie roślin - oświadczył Aleksander Popkow, zastępca szefa administracji prezydenta Białorusi, na posiedzeniu rządu w Mińsku podczas rozpatrzenia programu odrodzenia i rozwoju obszarów wiejskich.

Według podanych przez niego informacji, w 2007 r. przedsiębiorstwom rolnym udzielono kredytów na łączną kwotę 1,3 trylionów rubli białoruskich (2,8 mld USD), które są przeznaczone na wypłatę pracownikom wynagrodzeń za pracę.

- Wkraczamy w sytuację bez wyjścia - stwierdził A. Popkow.

Źródło: Agrobel.by