Stowarzyszenia reprezentujące środowiska rolnicze w Pakistanie z zadowoleniem przyjęły decyzję tamtejszego rządu zezwalającą na uprawę kukurydzy modyfikowanej genetycznie na terenie kraju. Wykorzystanie nowych technik rolniczych pomoże Pakistanowi poprawić perspektywę wzrostu gospodarczego i bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Pakistańscy specjaliści zauważają, że przepisy pozwolą na utrzymanie oraz wzrost produkcji rolniczej. Jednocześnie spowodują zmniejszenia zużycia zasobów i zminimalizują wpływ na środowisko naturalne.

Zatwierdzenie przez rząd do uprawy kukurydzy modyfikowanej zwiększy produktywność rolniczą i poprawi warunki życia pakistańskich rolników, którzy będą mogli uzyskiwać wyższe plony. Ma także zachęcić przyszłych inwestorów lokalnych i międzynarodowych do większego zainteresowania sektorem rolnym Pakistanu.

Pakistan chce być konkurencyjny na rynku żywności. Chce też sprostać oczekiwaniom wobec produkcji żywności wysokiej jakości, dlatego pakistański rząd uznał, że tamtejsi producenci muszą korzystać ze wszystkich narzędzi, jakie obecnie są do dyspozycji, w tym oferowanych przez biotechnologię.