Możliwości brania kredytów są ograniczone. Oprocentowanie kredytów wynosi 20 proc. Na Ukrainie sytuacja jest jeszcze trudniejsza niż w Rosji, ponieważ
brak jest tam banku rolniczego udzielającego pożyczek. Rosną również ceny paliw rolniczych, nasion i nawozów. Kampania żniwna jest w bieżącym roku
znacznie droższa niż w poprzednich latach.