Zmiana prognozy jest konsekwencją niekorzystnych warunków meteorologicznych (przez suszę i upał) w wielu regionach Ukrainy. Jeszcze w kwietniu 2007 r. analitycy prognozowali znaczne obniżenie produkcji marchwi, które spowodowało zmniejszeniem powierzchni upraw – a to z kolei było konsekwencją niskich cen marchwi w poprzednim sezonie (w efekcie nadprodukcji).

Obecna prognoza produkcji marchwi jest niższa o 5 proc. w porównaniu z poprzednią. I, jak oczekuje się, produkcja marchwi na Ukrainie w 2007 r. będzie o 28-32 proc. niższa niż w 2006 r. Jeżeli ta prognoza sprawdzi się, będzie to najniższa produkcji marchwi w ostatnich pięciu latach. I dlatego Ukraina będzie musiała importować marchew, aby zaspokoić popyt na rynku krajowym.

Źródło: