Ustalono, że strona ukraińska w najbliższym czasie przedstawi do rozpatrzenia wykaz projektów inwestycyjnych.

Z danych Państwowego Komitetu Statystyki Ukrainy wynika, od stycznia do września 2006 r. gospodarstwa rolne i leśne otrzymały ok. 766 mln dol. na rozwój inwestycji. Jest to o 43,6 proc. więcej niż w odpowiednim okresie 2005 r. Z tej sumy ponad 98 proc. inwestycji przypada na branżę rolnictwa - 752 mln dol. (tj. o 45 proc. więcej niż w 2005 r.).

Źródło: UMR