Według najnowszych szacunków analityków APK-Inform, na Ukrainie w tym roku zostanie zebranych ok. 73 mln ton zboża.

Choć prognoza ta jest nieco wyższa od tej z połowy lipca, nadal jest o 3 proc. niższa od rekordowego wyniku osiągniętego w 2019 roku.

Produkcja pszenicy w ilości około 25,2 miliona ton i jęczmienia w ilości 8,5 miliona ton prawdopodobnie spadnie odpowiednio o 11 i 5 proc., podczas gdy produkcja kukurydzy na ziarno, wynosząca 37,3 miliona ton, ma być o 4 proc. wyższa niż w ostatnim roku.

Całkowity ukraiński potencjał eksportowy zboża w sezonie 2020/2021 eksperci szacują na około 51,8 mln ton, czyli o 6,2 proc. mniej niż wielkość eksportu w poprzednim sezonie. Na rynkach zewnętrznych mogłoby zostać sprzedanych między innymi ok. 17,3 mln ton pszenicy, 4,4 mln ton jęczmienia oraz 29,4 miliona ton kukurydzy na ziarno.