Dyrektor państwowej służby ochrony konsumentów również potwierdził wysoki odsetek podrabianych produktów.

Jego zdaniem dotyczy to ponad połowy wyprodukowanych towarów, w zależności od segmentu produktów. Głównym powodem jest trudna sytuacja ekonomiczna ludności w dotkniętym kryzysem kraju, który jest w związku z tym przygotowany do zakupu produktów badania, jakości i bezpieczeństwa żywności dodatkowo pogarsza problem.

Ponadto kontrole są ograniczone przez państwo. Państwowa służba ochrony konsumentów nie ma możliwości zapobiegania fałszerstwom żywności. Nie nakłada się też skutecznych sankcji na producentów podrobionych produktów.