Produkcja żywca rzeźnego wyniosła około 1,60 mln ton w wadze żywej i była o 2,5 proc. niższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Jeszcze większe straty w produkcji odnotowano w przypadku mleka i jaj, odpowiednio o 5,6 proc. do niecałych 4,32 mln ton oraz o 13,6 proc do około 7,38 mld sztuk.

Jak poinformowała również służba statystyczna, w ukraińskim rolnictwie 1 lipca 2021 r. hodowano łącznie ok. 6,1 mln świń, o 0,7 proc. więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

Natomiast pogłowie bydła spadło o 6,5 proc. do ponad 3,23 mln sztuk, a krów o 5,8 proc. do prawie 1,67 mln sztuk.

Ponadto pogłowie drobiu zmniejszyło się o 3,8 proc. do łącznie około 239,2 mln sztuk.