Zgodnie z zapowiedzią producenci rolni zauważyli niewielką zawartość wilgoci w glebie w prawie wszystkich regionach. Jednak  na południu kraju poziom wilgoci jest prawie krytyczny.
 
Jednocześnie niski poziom wilgoci negatywnie wpływa na rozwój systemu korzeniowego roślin. Ponadto ze względu na niedobór wilgoci rośliny zbożowe nie mogą tak kiełkować jak poprzednio, co wpłynie również na wielkości plonów.
 
Rośliny, które zostały zasiane we wczesnych terminach, nadal utrzymywały wilgoć. Jednak uprawy, które zostaną zasiane w późniejszych terminach - burak cukrowy, kukurydza - będą miały problemy z kiełkowaniem.
 
Kolejnym problem to wysiew nawozów mineralnych. Na przykład nawozy amonowe, które są zwykle stosowane w połowie kwietnia, nie będą działać ze względu na brak wilgoci.
 
Według UAC na wiosnę może pomóc deszczowa i słoneczna pogoda. Jednak rolnicy prognozują, że osiągnięcie oczekiwanego poziomu plonu nie będzie możliwe. Niektórzy producenci rolni już obliczyli, że zbiory zmniejszą się o 20-30 proc. w porównaniu z oczekiwanymi wielkościami.