Zgodnie z rejestrami autoryzowanych banków i ukraińskiego funduszu państwowego, 138,27 mln hrywien zostało przekazane rolnikom w ramach programu budżetowego wsparcia finansowego na rzecz rozwoju gospodarstw. Kwota ta została naliczona w okresie od grudnia do czerwca bieżącego roku.

Ustawa o ukraińskim budżecie państwa na 2019 r. przewiduje wydatki w wysokości 5,9 mld hrywien w ramach programów wspierania rozwoju kompleksu rolnego i przemysłowego. W ramach programu wsparcia finansowego na rzecz rozwoju gospodarstw rolnikom przydzielono ogółem 800 mln hrywien.