Wg szacunków przedstawicieli w/w organizacji, w grudniu 2011 r. poziom produkcji zboża netto sięgnie około 54,5 mln ton - tj. o 1 mln ton więcej niż w rekordowym dla Ukrainy pod tym względem 2008 r.

W związku z wysoką urodzajnością zbóż oraz ze względu na fakt, iż wewnętrzna konsumpcja zboża na Ukrainie to 25-26 mln ton rocznie, ukraińscy rolnicy zmuszeni są dokonywać korekty swoich planów w zakresie eksportu roślin uprawnych oraz w zakresie cen sprzedaży zboża. Na dzień dzisiejszy największym obniżkom uległy ceny (zarówno na rynku Ukrainy, jak również rynkach światowych) pszenicy - w porównaniu ze styczniem 2011 r. ceny te spadły o 25 proc. W nieco lepszej sytuacji jest kukurydza, chociaż jej cena również sukcesywnie się obniża (obecnie cena 1 tony wynosi 180 USD z VAT). 

Kolejną trudnością, jaką napotykają ukraińscy rolnicy, są problemy z magazynowaniem i przechowywaniem dużych ilości zbóż (aktualne moce magazynowe na Ukrainie wynoszą zaledwie 30,4 mln ton, z czego 44 proc. elewatorów może przechowywać zboże do jednego roku). Największe straty w tym zakresie odnotowują średnie i małe gospodarstwa rolne. Duże holdingi rolne, dzięki posiadanym możliwościom magazynowym, zamierzają przechować zboża do roku 2012, w którym oczekiwany jest znacznie mniejszy urodzaj (na poziomie 40-45 mln ton). Sytuacja taka wymusiła inwestycje w budowę nowych elewatorów zbożowych na Ukrainie.