Nadmiar warzyw na Ukrainie powoduje nawet 13-krotne spadki ich cen na rynku wewnętrznym. Zgodnie z prognozą ekspertów, ceny osiągną minimalny poziom w kwietniu 2012 r., a straty poniesione przez ukraińskie gospodarstwa rolne sięgną 2-3 mld UAH.

Aby uregulować sytuację na rynku wewnętrznym, producenci owoców i warzyw mają skupić działania na rozszerzeniu geograficznego zasięgu sprzedaży swoich produktów. Największymi potencjalnymi odbiorcami ukraińskich owoców i warzyw są Federacja Rosyjska i Białoruś. Rozpatrywana jest też możliwość eksportu warzyw (np. cebuli) do Unii Europejskiej oraz do krajów kaukaskich (burak, marchewka).

Nieco lepsza sytuacja panuje na rynku owoców. Eksperci odnotowali jednak zmniejszenie urodzaju jabłek oraz spadek ich jakości w porównaniu z ubiegłorocznymi wynikami, co związane jest z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, które miały miejsce na Ukrainie wiosną (podczas kwitnienia jabłoni) oraz w miesiącach lipiec-sierpień ubiegłego roku. Ukraińscy producenci jabłek skupieni są obecnie na dystrybucji jabłek wewnątrz kraju oraz na eksporcie tego produktu do Federacji Rosyjskiej, będącej podstawowym importerem jabłek z Ukrainy. Najważniejszym konkurentem Ukrainy pod względem eksportu jabłek jest Polska.

Największe trudności ukraińscy rolnicy mają z przechowywaniem owoców i warzyw, a przede wszystkim ziemniaków. Istniejąca na Ukrainie baza magazynowa przeznaczona jest do przechowywania 1 mln ton ziemniaków, podczas gdy zapotrzebowanie sięga 4 mln ton.