Władze Ukrainy po raz kolejny skorygowały prognozę dotyczącą tegorocznego urodzaju zbóż. Tym razem ogłosiły, że zostanie zebrano do 57,1 mln ton - podała rosyjska agencja informacyjna RIA-Nowosti.

O kolejnej korekcie prognozy tegorocznego urodzaju poinformował w czwartek ukraiński minister polityki rolnej Nikołaj Prisjażniuk. W ubiegłym tygodniu pierwszy wicepremier Ukrainy Sergiej Arbuzow mówił, że w tym roku w kraju planuje się zebrać rekordowy uradzaj - 60 mln ton zboża. Ostatni rekord, który osiągnęła ukraińska branża rolnicza został odnotowany w 2011 roku - 56,7 mln ton zboża. Jeszcze wcześniej prognoza na tegoroczne zbiory wynosiła około 53-54 mln ton (w 2012 roku było to 46 mln ton zboża).

Nikołaj Prisjażniuk podkreślił, że teraz można mówić o bardziej wiarygodnych szacunkach, które wynoszą 57,1 mln ton. Orientacyjne zapotrzebowanie krajowe na zboże stanowi 28,4 mln ton. Dodał też, że zbiory kukurydzy mogą wynieść 25,9 mln ton, zaś innych późnych odmian zbóż - 1,1 mln ton. Jak relacjonuje ukraiński minister polityki rolnej według stanu na 31 lipca br. rolnicy zebrali 28 mln ton zbóż, z których 20,1 mln ton to pszenica, 6,5 mln ton jęczmień i 550 tys. ton żyta. Planuje się, że przy sprzyjających warunkach pogodowych żniwa wczesnych kultur zbożowych zostaną zakończone do 10 sierpnia br.

Według ukraińskiego wicepremiera Sergieja Arbuzowa w sezonie 2012-2013 Ukraina eksportowała 23 mln ton zbóż. Jednym z kierunków zagranicznej sprzedaży są Chiny. Państwowa Spożywczo-Zbożowa Korporacja Ukrainy podała, że Ukraina znalazła się wśród największych światowych dostawców na rynku spożywczym. Pierwsza tegoroczna dostawa zbóż do Chin wyniosła 75 tys. ton. Kolejne 25 tys. ton planuje się skierować do krajów śródziemnomorskich. Prezes korporacji Igor Jakubowicz powiedział, że Chiny będą mogły kupować zboże już z nowych zbiorów. "Rozpoczniemy eksport nowego zboża, jak tylko pojawi się na rynku. Pszenica ma się pojawić na przełomie miesięcy lipiec-sierpień, nieco później kukurydza" - określił Jakubowicz. Rok temu Państwowa Spożywczo-Zbożowa Korporacja Ukrainy dostarczyła na chiński rynek 250 tys. ton zbóż.

Ukraiński serwis Delo podaje, że w sezonie 2013-2014 Chiny mogą dwukrotnie zwiększyć import zboża - do 8,5 mln ton. Będzie to największy wynik od sezonu 1995-1996. Wśród eksporterów do tego kraju jest też Australia. Chiński import australijskiego zboża może wzrosnąć o 67 proc. w porównaniu do zeszłego roku. Wzrost zapotrzebowania ze strony Chin może pochłonąć dużą część oferty amerykańskiej giełdy towarowej w Chicago. Graydon Chong, analityk rynku zbóż z Radobank International cytowany przez portal Delo zwraca uwagę na to, że w tym roku Chiny wykażą duży popyt na zboże wysokiej jakości.

Z tej sytuacji mogą skorzystać ukraińscy rolnicy. Przy wzroście cen zboża na rynkach zagranicznych będą oni mogli je oferować na bardziej korzystnych dla siebie warunkach.

Eksperci ukraińskiej agencji branżowej APK-Inform uważają, że wyniki eksportowe krajowych producentów zboża mogłyby być jeszcze lepsze. Mówią, że obecna średnia urodzajności pszenicy, jęczmienia i kukurydzy jest dwukrotnie mniejsza w porównaniu do krajów unijnych. APK-Inform zaznacza, że główny problem ukraińskiego rolnictwa jest brak odpowiedniego nawodnienia w województwach południowych i brak nowych technologii rolniczych.

W opinii Olega Bachmatiuka, właściciela Ukrlandfarming - największego agroholdingu na Ukrainie, potencjał ukraińskiej branży rolniczej jest taki, że może ona produkować trzykrotnie więcej zbóż, niż obecnie. Porównując krajowe gospodarstwa rolne z unijnymi zaznacza, że Ukraińcy stosują trzykrotnie mniej nawozów mineralnych i kilkukrotnie mniej środków ochrony roślin. Oleg Bachmatiuk uważa, że inwestycje na poziomie 20-25 mld dolarów pomogłyby Ukrainie osiągnąć w ciągu pięciu-siedmiu lat produkcję około 100-120 mln ton zbóż rocznie.

Eksport ukraińskiego zboża mogłoby wesprzeć utworzenie wraz z Rosją i z Kazachstanem tzw. "basenu zbożowego". Przekonuje o tym Arkadij Złoczewskij, prezes rosyjskiego związku branżowego Russian Grain Union. Pozwoli to eksportować zboże na bardziej korzystnych warunkach. Arkadij Złoczewskij tłumaczy, że Ukraina i Rosja tracą pieniądze z powodu wzajemnej konkurencji przy eksporcie zboża z regionu basenu Morza Czarnego.

Ukraina wyraziła zainteresowanie propozycją, jednak pod warunkiem utrzymania statusu niezależnego gracza na światowym rynku zbożowym. Kijów nie chce być w żadnym stopniu zależny od pozostałych krajów mających brać udział w tym przedsięwzięciu. Na temat ewentualnego utworzenia "basenu zbożowego" grupującego dostawców zbóż z rejonu Morza Czarnego odbędzie się dyskusja podczas Światowego Forum Zbożowego w październiku br. w Moskwie. Koncepcja utworzenia "basenu" po raz pierwszy została zaprezentowana podczas Światowego Forum Zbożowego w St. Petersburgu w 2009 roku. Według przedstawionych wówczas założeń, kraje uczestniczące w tym przedsięwzięciu miałyby ujednolicić swoją politykę handlową i unikać niepotrzebnej konkurencji między sobą.