Do 9 września ukraińscy rolnicy zebrali zboża i rośliny strączkowe z 10,1 mln hektarów, czyli 66 proc. prognozowanej powierzchni i uzyskali 39,7 mln ton zboża i bobowatych ze średnią wydajnością 3,92 t / ha.

W tym:

• wczesnych zbóż i roślin strączkowych - 39,2 mln ton, z powierzchni 9,96 mln hektarów, czyli 99,9 proc. prognozowanego areału;

• gryki – 29,0 tys. ton z powierzchni 46,0 tys. ha lub 32 proc. prognozowanego areału;

• prosa - 110 tys. ton z powierzchni 58 tys. hektarów, czyli 64 proc. prognozowanego areału.

Ponadto słonecznik został zebrany z 1,2 mln hektarów, czyli z 21 proc. prognozowanego areału, w ilości 2,5 mln ton ziarna, ze średnią wydajnością 2,04 t / ha.

Soja zebrana została z powierzchni 214 tys. hektarów, co stanowi 14 proc. prognozowanego areału w ilości 484 tys. ton ziarna, ze średnią wydajnością 2,26 t / ha.