Preferencjami tymi objęte zostaną towary o następujących kodach Ukraińskiej Nomenklatury Towarów Zagranicznej Działalności Gospodarczej:

  • - 0101 10 10 00
  • - 0102 10 10 00 
  • - 0102 10 30 00 
  • - 0103 10 00 00 
  • - 0104 10 10 00 
  • - 0511 10 00 00 
  • - 0511 99 85 10 

Ze zwolnienia od podatku VAT będą mogły korzystać podmioty gospodarcze objęte specjalnym trybem opodatkowania przewidzianym dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w sferze rolnictwa, leśnictwa czy rybołówstwa.

Rozwiązanie to wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i będzie obowiązywać bezterminowo.